Verantwoording

De Stichting Vrienden heeft de ANBI status

ANBI-gegevens
Naam: Stichting Vrienden van de Oude of Pelgrimvaderskerk
opgericht 23 augustus 1994; ANBI-stichting sinds 2008
Fiscaal nummer: 8032.80.968
Contactgegevens: zie boven

Stichtingsstructuur

structuur beheer kerk

 

Laatste gepubliceerde financiële gegevens: Financieel overzicht 2012
(euro's)
Ontvangsten
Donaties 4.122,35
Rente 159,21
Totaal 4.281,56

Uitgaven
Kosten Stichting
Kosten secretariaat 413,57
Aanpassingen website 200,00
Kosten Bank 43,78
Kamer van Koophandel 24,08
Totaal kosten Stichting 681,43

Overige uitgaven
Ogelconcerten (incl. solisten) 1.720,00
Bijdrage keukeninrichting 't Klockhuys 2.200,00
Concert voor contribuanten 951,00
Kaarsjesavond 2011 250,00
Kaarsjesavond 2012 200,00
Afscheidsgeschenk 90,00
Abonnement "Orgelstad" 195,00
Totaal overige uitgaven 5.606,00

Totaal uitgaven 6.287,43
Saldo 2012 - 2.005,87