Vriend worden

Vind u het belangrijk dat het gebouw blijft bestaan en in al haar glorie wordt herstelt, dan kunt u lid van de Vrienden van de Pelgrimvaderskerk worden.

De stichting "Vrienden van de Pelgrimvaderskerk" is opgericht in 1993 met als doelstelling het verlenen van steun, in de meest ruime zin van het woord, aan de kerk. Behoud van de kerk als monument en haar ontwikkeling tot kerkelijk en cultureel middelpunt van historisch Delfshaven staan centraal.

Om onze inspanningen en financiële steun te kunnen blijven voortzetten, zijn wij ten zeerste gebaat bij het toetreden van zoveel mogelijk “Vrienden”.

Meld u daarom aan als “Vriend”

Bij voorkeur per e-mail, onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer.
Voor de jaarlijkse bijdrage van € 17,50 wordt u op de hoogte gehouden van het wel en wee van de kerk en de stichting en wordt u regelmatig geïnformeerd over de evenementen die in de kerk zullen plaatsvinden.

Bankrekening: NL96ABNA050.36.59.789

t.n.v. Stichting Vrienden Pelgrimvaderskerk, Rotterdam.

Naast uw financiële bijdrage is uw expertise ook van harte welkom.

Natuurlijk mag u voor een groter bedrag participeren. natuurlijk mag u als vriend bijdragen leveren in de verdere ontwikkeling van de Pelgrimvaderskerk. we verwelkomen u graag.

Gratis uitnodiging evenementen

Voor die evenementen waaraan onze stichting steun verleent ontvangt u een uitnodiging. het afgelopen jaar waren dat:

  • ..
  • ..

In 2015 staat de volgende evenementen in de activiteitenkalender:

  • ..
  • ..