Vrienden activiteiten

De Stichting Vrienden heeft haar financiële bijdragen geleverd bij de volgende projecten:

  • Restauratie kerkorgel, kerkgebouw: Zowel door werving van sponsors als uit middelen opgebracht door de ’Vrienden” heeft de stichting financiële steun verleend aan de restauratie van kerkgebouw en orgel.
  • Aankopen voor inrichting van de kerk.
  • Inrichting van de Pilgrim Presentation: De permanente tentoonstelling over de geschiedenis van de Pelgrimvaders.
  • Inrichting leerkamer.
  • Renovatie van ‘t Klockhuys.

Van tijd tot tijd sponsort de stichting Vrienden een mooi concert of tentoonstelling:

  • ...
  • ...