Bestuur Stichting Vrienden

Bestuur

  • L. Bikker
  • B.C. Fock, voorzitter
  • S.W.A. Lak
  • M. Matthijssen
  • (vacature), secretaris
  • H. Vervat
  • S. de Vries
  • D.R.F. van Weerden, penningmeester a.i.

Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt geen beloning