Geschiedenis

Geschiedenis

Midden in het fraaie historische Delfshaven staat aan de Aelbrechtskolk de Oude of Pelgrimvaderskerk. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het stadsdeel Delfshaven grotendeels gespaard voor de bombardementen. Hierdoor is een waardevol stukje historisch Rotterdam bewaard gebleven.

U vindt hier informatie over de geschiedenis van de wijk Delfshaven, het gebouw van de Oude of Pelgrimvaderskerk en natuurlijk de Pelgrimvaders.

De wijk Delfshaven

Oorspronkelijk was Delfshaven de haven van Delft. Aan het einde van de 19e eeuw werd Delfshaven geannexeerd door het uit zijn jas gegroeide Rotterdam waarmee het een wijk van Rotterdam werd. De wijknaam wordt later ook de naam voor de grote stadswijk in het westen van Rotterdam die begin 20e eeuw gebouwd wordt.

De Oude of Pelgrimvaderskerk en de gebruikers

In 1417 stond op deze plek en op dezelfde muren de Sint Antonyskapel. Deze kreeg een apart “Clockhuijs”. Tussen het klokhuis, met een luidklok uit 1464, en de kapel stonden destijds twee kleine gebouwtjes. In de loop der eeuwen groeide dit gebedshuis via een aantal verbouwingen uit tot de huidige Pelgrimvaderskerk. Meer dan anderhalve eeuw bleef het kerkje in rooms-katholieke handen, tot in 1572 de beeldenstorm ook de St. Anthonyskapel bereikte. De reformatorische denkbeelden van Luther en Calvijn wonnen meer en meer terrein. Na het vertrek van de Spaanse troepen uit Delfshaven koos de Delftse overheid openlijk partij voor de Hervormde leer en werd de oude St.-Anthoniuskapel aan de hervormden toegewezen. Op 29 september 1574 werd de eerste predikant, Ds. Cornelis Christiaanszoon, aangesteld in de nieuw gevormde Nederlands Hervormde Kerk.

Tot op heden is de kerk de thuishaven van de Hervormde Gemeente Delfshaven. Een levendige gemeente komt hier wekelijks op zondag bijeen voor de erediensten.

"The Pilgrim Fathers"

De naam Oude of Pelgrimvaderskerk van Delfshaven, ook wel kortweg de Pelgrimvaderskerk, verwijst naar een groep Engelse gelovigen: de Pilgrim Fathers. Zij  weken aan het begin van de 17e eeuw als geloofsvluchtelingen uit naar Nederland. Na een verblijf in Amsterdam en Leiden besloten zij de overtocht te wagen naar de 'Nieuwe Wereld', in de hoop daar een nieuw vaderland te vinden. In de haven van Delfshaven bij de kerk scheepten zij zich in, om met de 'Speedwell' te beginnen aan hun avontuurlijke tocht.

In het Engelse Southampton voegden andere geloofsgenoten zich bij hen en maakten zij met het schip de 'Mayflower' de gevaarlijke overtocht naar Cape-Cod-Bay. Deze Pilgrims worden beschouwd als medegrondleggers van het huidige Amerika. Hun dankdienst voor de eerste oogst in hun nieuwe vaderland is in Amerika uitgegroeid tot de jaarlijkse Thanksgiving Day.

In de kerk herinnert het grote gebrandschilderde glas-in-loodraam, met een afbeelding van de 'Speedwell', aan deze geschiedenis.

In de Ankie-Verbeek Ohr zaal is een permanente tentoonstelling ingericht die gewijd is aan deze Pelgrimvaders.